Кога филмовите би ги гледале на rewind

Ако ја гледаш Еден на Еден однопаку, би била емисија каде Жаре им ги зема поклоните на гостите и сам ја завршува епизодата 😀