Кога ќе отидеш кај баба ти на гости

А сигурно и ќе ти даде “пет милјарди” да ти се најдат…BAB