Нелегален пазарџија уапсен од властите!

Има ли крај на ова? 😀