Кога ќе ја видиш симпатијата со друг

Ако ви е познато ова чувство, сочувство (дури и рима испадна ова, а сите знаеме дека работи што се римуваат се вистина!) 😀