Кога мозокот ти кажува да направиш нешто

… го правиш. Не е битно дали има логика или не 😀