Кога почнува новата сезона на Еден на Еден?

Ова прашање би требало ние да го одговориме. Можеби Жаре ќе знае…?!