Кои брендови сакаат да се смират Русија и Западот?

Нормално тие што продаваат најмногу таму. Во прилог погледнете кои големи западни компании заработуваат дел од своите милијарди на големиот руски пазар и со колкав дел учествува тој во вкупниот приход

Tabela