Кој е македонскиот Чубака?

Можеби нашата држава нема Хан Соло, ама затоа имаме наша верзија на неговиот влакнест пријател 😀