Која е најголемата криза во историјата на нашата независна држава???

Статистиката открива!