Кумство – Баба

 

Она кога имаш кум што премногу сериозно си ја сфаќа работата

baba