Кумство – Местач

Единствениот кум што има дадено име на сите луѓе во светот е назад со уште едно именување

mestach