Мадригали – Зошто човек сум мал

Многу добра македонска песна која го негува македонскиот јазик, а музика и текст се знае, Драган Каранфиловски – Бојс