Маратонска банана!

Интересен продукт-пласман на Доле, којшто реши вака да ги пречека сите што го завршија Токискиот маратон

banana