ПАНКО НЕ Е МРТОВ?

Постерите за филмовите кои што никогаш нема да станат реалност 😀 Извадени од последниот сегмент – “Македонски филмови  со сменета/без една буква”