На состанок со главниот

Жаре на состанок со главниот на сите телевизии. Од сезона 6, Еден на Еден.