На Жаре не може да му се верува

Безброј сведоци… На овој човек не може да му се верува! Од сезона 5 на Еден на Еден