На Жаре не може да му се верува 3

Дефинитивно на овој човек не може да му се верува!