Најблиските на вашата симпатија

Освојување на таа што ја посакуваме воопшто не е лесна работа ако се знае со кој се тоа таа била пред нас.

 

her love