Најлошата личност во основно!

Сите имавме ваков соученик во основно.
И сите го мразевме 😀