Најпознатиот цитат на Ѓорѓи Колозов

😀

zevs si grmi