Нерешителна феминистка

Приоритетите се мењаат во зависност од ситуацијата.

72lckbl