Ново издание на Еден на Еден вестите!

Кога во државата се е мртво, Чом ја оживува ситуацијата со најново издание на Еден на Еден вестите!