Обраќање до јавноста – Фејсбук

Не, не сте единствените кои се „теороризирани“ од роднините на Фејсук. Што се друго не мачи на оваа тема погледнете во новото обраќање на Жаре. На дневен ред токму Фејсбук. Сличностите со некои луѓе се намерни.