Од алманахот на познатите

Фотографијата од алманахот на Никола Груевски ги разбуди детективите во нас! Прочепкавме низ алманасите на познатите и еве што најдовме таму!