Она кога судијата суди против нас

Тоа е таа реакција! 😀 Спремни сме во секое време да ја изговориме оваа реченица! 😀