Просечен собир на професори

Како студентите ги замислуваат собирите на професорите во кои што треба да се одредат начините за оценување 😀

STUDENTI