Што помогна најмногу во карантинот?

Секако, интернетот!