Техно журка на Голак?!

E кога вака започнува приказната, не знаеш каде може да те однесе…