УСПЕШНА BTL кампања!

Во текот на летните месеци бевме ангажирани од клиентот ГУТЕ ФРУХТЕ да организираме БТЛ кампања низ градот Скопје и поголем дел од Македонија.

Пo направена детална анализа на новиот производ, креиравме БТЛ решение кое ги потенцираше предностите на производот, креиравме и обучивме БТЛ тимови и ја започнавме кампањата.

Како резултат на заедничката активност за само три месеци ГУТЕ ФРУХТЕ е ставен на мапата на препознатливост како бренд, што преставува огромна сатисфакција за нашиот тим. Дополнително, во исклучително краток рок ГУТЕ ФРУХТЕ завзема високо место на пазарот.

Горди сме на овој заеднички успех и продолжуваме со нови интегрирани маркетинг активости веќе од месец октомври.
01

02

6. Тинекс Лептокарија