Утринска Лига со Жаре Жоргомаров

Вашата омилена утринска емисија Утринска Лига добива засилување! Гитарата на Жаре Жоргомаров!