Вкусни усни

Чии се заводливите усни во новиот видео спот на Гуте Фрухте?