Верверичка ја сокрива храната во крзното на куче

Што ли си мисли кучето кое ја гледа зачудено верверичката додека копа по неговото крзно.