За што се борат Македонците?

Очигледно не за своите правдини 🙁