Жаре за Еден на Еден на Career Days 2014

Жаре зборува за Еден на Еден како продукција и маркетинг агенција. Дел од Career Days 2014, универзитет “Св. Кирил и Методиј”. Погледнете ако ве интересира нешто повеќе за нашата работа 🙂