Жељко Самарџиќ и Жаре – 9000 метара

Жељко Самарџиќ и Жаре го свират хитот на балканскиот шармер, 9000 метара или метри беа!? 🙂