Зошто маче сељак?

Секое снимање на Еден на Еден си има посебна убавина.

Позади камерите се занимававме и еве како вашите креативни pick-up lines прераснаа во лошо пуштање со Марјан и Ива 😀

https://www.facebook.com/EdenNaEden/videos/10155863294088679/?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A152503943678%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxNTI1MDM5NDM2NzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%22793920f0a384a703ec88d808513d9213%22%7D%7D