Долар Шејв, оди на телевизија

Фантастичниот вирален успех на Долар Шејв е огромен мотив за секој нов претприемач. Компанијата секако не тргнала со нула долари од гаража, туку собрала неколку милиони долари од бизнис-ангели и инвеститори, но сепак нејзиниот пораст навистина фасцинира.

Инаку компанијата испраќа по пошта држачи и патрони за бричење, како и преостанати машки продукти за нега.

По неколку години сериозно инвестирање на социјалните мрежи, одат на телевизија. Еве ја нивната ТВ-реклама