Глупи прашања со Миле Кузмановски

Миле одговара на неколку глупи прашања пред интервјуто во Еден на Еден… Миле ни гостува оваа недела (09.02.)