Како да уловиш македонец?

Не знаеме зошто некој би кликнал на линк насловен “Како да уловиш македонец”? Дали ти си тип на човек кој што лови македонци во слободно време? Бараше полесен начин да стигнеш до твојот плен? НИ СЕ ГАДИ ОД ТЕБЕ!

😀