Како изгледа Моцарт во 2016?

Како само се менуваат луѓето… 😀

MOZZZZ