Кога ќе си ја провериш сметката после цела вечер пијанчење

Барање на заем од лихвари за да го преживееш месецот – кажи дали понудата важи???