Македонски села во Аргентина

Еден од нашите гости во минатата сезона беше и Миленко Неделковски. Тој раскажуваше зошто Аргентина е неговата омилена земја, каков е односот кон фудбалот и кое е аргентинското село полно со македонци.