Ништо, малку го чукнав!

„Ало шефе, еден будала помина на зелено и ме исчука, лом ме направи…“