Пајак зад камерите

Фотографии од снимањето со Горан Трифуновски-Пајак.

pajak10

pajak

pajak1

pajak2

pajak4

pajak3

pajak5

pajak6

pajak7

pajak8

pajak9