Поштарот од Барселона – Лавовски Крилја

Поштарот станува поет! Еве го неговото првенче – “Лавовски крилја”!

Лавовски крилја как да си метнех
и в’наши смогои да си прелетнех.
На наши места ја да си идам, да видам симит, зденка маслинка да видам.
Да видам дали таксисти и тамо во политика се разбират како и вамо.
Ако как овде невработеност имат, ако и тамо мито се зима,
на п’т далечни ја ќе се спремам и ефтин лет ќе земам.
К’ де фонтаните силно угревјат, к’де народот избори посерват