Познат цитат на Зевс

#1на1 екипата секогаш истражува барајќи најжешки цитати. Успеавме да најдеме цитат од еден многу познат лик кој на прашањето “Што правите?” ни ја даде следнава изјава:

si grmam