Прават ли пратениците ајвар?

Пред неколку години, Жаре беше во Собранието на РМ да ги праша пратениците дали прават ајвар.