Реакцијата на публиката за време на монолозите

Тоа е, некогаш наједноставните работи се најинтересни 😀

 

BREJK