Роботи го нападнаа Еден на Еден!

Тотална катастрофа на снимањето или на монтажата 🙂