Шевролет аналогија

Како Шевролет сака да покаже дека е добро да си купите камионет…